χαλάκι

当ページのリンクには広告が含まれています。

χαλάκι(ハラーキ)は「(小さな)ラグ」という意味の中性名詞です。

目次

χαλάκι(ハラーキ)- 語源・由来

χαλίと指小辞-άκιから。

χαλάκι - 中性名詞

主な意味

  1. (小さな)ラグ

読み方

  • ハラーキ|χαλάκι

ラテン文字(ローマ字)表記

  • chalaki

英語訳

  1. rug, small rug

語形変化

単数複数
主格χαλάκι
ハラーキ
χαλάκια
ハラーキア・ハラーキャ
属格--
対格χαλάκιχαλάκια
呼格χαλάκιχαλάκια

χαλάκι(ハラーキ)- 関連項目

同じ分類 [敷物] の単語

同じ分類 [家具] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次