ρουμπίνι

当ページのリンクには広告が含まれています。

ρουμπίνι(ルンビーニ・ルビーニ)は「ルビー」という意味の中性名詞です。

目次

ρουμπίνι(ルンビーニ・ルビーニ)- 語源・由来

フランス語からの借用語。

 • ラテン語:rubeus|赤い、赤色の
  • フランス語:rubin|ルビー(古い言い方)
   • フランス語:rubis|ルビー
   • ギリシャ語:ρουμπίνι|ルビー

ρουμπίνι(ルンビーニ・ルビーニ)- 関連項目

同じ分類 [宝石] の単語

同じ分類 [鉱物] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

ρουμπίνι(ルンビーニ・ルビーニ)- 中性名詞

主な意味

 1. ルビー、紅玉

読み方

 • ルンビーニ・ルビーニ|ρουμπίνι

ラテン文字(ローマ字)表記

 • roumpini

英語訳

 1. ruby

語形変化

単数複数
主格ρουμπίνι
ルンビーニ・ルビーニ
ρουμπίνια
ルンビーニア・ルビーニア
属格ρουμπινιούρουμπινιών
対格ρουμπίνιρουμπίνια
呼格ρουμπίνιρουμπίνια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次