αδάμας

当ページのリンクには広告が含まれています。

αδάμας(アダーマス)は「ダイヤモンド、ダイアモンド、金剛石」という意味の男性名詞です。

目次

αδάμας(アダーマス)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「不屈、無敵」から(→διαμάντι)。

 • 古代ギリシャ語:-|否定の接頭辞
 • 古代ギリシャ語:δαμνάω|征服する、支配する
  • 古代ギリシャ語:δάμας|非常に硬い金属や鉱石(鋼など)、ダイヤモンド
   • ギリシャ語:αδάμας|ダイヤモンド
    • ギリシャ語:αδάμαντας|ダイヤモンド
   • ラテン語:adamas|非常に硬い金属や鉱石(アダマント)
    • ラテン語:adamas→adamantem
     • 英語:adamant|アダマント
    • ラテン語:adamas→diamas
     • イタリア語:diamante|ダイヤモンド
     • 英語:diamond|ダイヤモンド

αδάμας(アダーマス)- 男性名詞

主な意味

 1. ダイヤモンド、ダイアモンド、金剛石

読み方

 • アダーマス|αδάμας

ラテン文字(ローマ字)表記

 • adamas

英語訳

 1. diamond

語形変化

単数複数
主格αδάμας
アダーマス
αδάμαντες
アダーマンデス・アダーマデス
属格αδάμαντοςδιαμαντιών
対格αδάμανταδιαμάντια
呼格αδάμαςδιαμάντια

αδάμας(アダーマス)- 関連項目

同じ分類 [宝石] の単語

同じ分類 [鉱物] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ας-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次