πολιτισμός

当ページのリンクには広告が含まれています。

πολιτισμός(ポリティズモス)は「文明、文化」という意味の男性名詞です。

目次

πολιτισμός(ポリティズモス)- 語源・由来

フランス語の「文明, civilisation」からの翻訳借用。

「文化」を表す場合には、κουλτούρα(クルトゥーラ)という単語を用いるほうが一般的です。

 • 古代ギリシャ語:πόλις|都市、都市国家(ポリス)
 • 古代ギリシャ語:-ίτης|場所からのもの、集団に属するものを表す男性名詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:πολίτης|市民、民間人
   • ギリシャ語:πόλη|都市
 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:-ισμός|抽象名詞化の接尾辞
  • ギリシャ語:πολιτισμός|文明、文化

πολιτισμός(ポリティズモス)- 関連項目

同じ分類 [社会] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連カテゴリー

πολιτισμός(ポリティズモス)- 男性名詞

主な意味

 1. 文明
 2. 文化

読み方

 • ポリティズモス|πολιτισμός

ラテン文字(ローマ字)表記

 • politismos

英語訳

 1. civilisation
 2. culture

語形変化

単数複数
主格πολιτισμός
ポリティズモス
πολιτισμοί
ポリティズミ
属格πολιτισμούπολιτισμών
対格πολιτισμόπολιτισμούς
呼格πολιτισμέπολιτισμοί
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次