θρύλος

当ページのリンクには広告が含まれています。

θρύλος(スリロス・スリーロス)は「伝説、伝説的人物」という意味の男性名詞です。

目次

θρύλος(スリロス・スリーロス)- 語源・由来

印欧祖語の動詞「だらだらと話す」に起源をもち、古代ギリシャ語では「多くの人々の話し声、ざわめき」を意味していました。

 • 印欧祖語:(だらだらと)話す
  • 古代ギリシャ語:θρῦλος|多くの人々の話し声、ざわめき
   • ギリシャ語:θρύλος|伝説、伝説的人物

θρύλος(スリロス・スリーロス)- 関連項目

同じ分類 [口承] の単語

同じ分類 [] の単語

同じ分類 [神話・伝説] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連カテゴリー

θρύλος(スリロス・スリーロス)- 男性名詞

主な意味

 1. 伝説、伝説的人物

読み方

 • スリロス・スリーロス|θρύλος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • thrylos

英語訳

 1. legend

語形変化

単数複数
主格θρύλοςθρύλοι
属格θρύλουθρύλων
対格θρύλοθρύλους
呼格θρύλεθρύλοι
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次