λίθος

λίθος(リーソス・リートス)は「(材料としての、加工された)石」という意味の男性名詞です。自然の物質としての「石」はπέτρα(ペトゥラ)といいます。

λίθος - 名詞(男性名詞)

主な意味

  1. 石(建材としての石、加工された石)

πέτρα

読み方

リーソス・リートス

ラテン文字(ローマ字)表記

lithos

英語訳

  1. stone

語形変化

単数複数
主格λίθος
リーソス・リートス
λίθοι
リーシ・リーティ
属格λίθουλίθων
対格λίθολίθους
呼格λίθελίθοι

用例

  • η φιλοσοφική λίθος
    イ フィロソフィキ リーソス
    賢者の石

λίθος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [材料] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語