λίθος

当ページのリンクには広告が含まれています。

λίθος(リーソス・リートス)は「(材料としての、加工された)石」という意味の男性名詞です。

目次

λίθος(リーソス・リートス)- 語源・由来

古代ギリシャ語のλίθοςを継承。建築材料や宝石などの加工された石、体内の結石などを表す単語です。

自然の物質としての「石」はπέτρα(ペトゥラ)といいます。

λίθοςは男性名詞ですが、特定の語句、たとえば「試金石」や「賢者の石」などにおいては女性名詞として扱われます。

 • η φιλοσοφική λίθος
  イ フィロソフィキ リーソス
  賢者の
  philosophers’ stone

λίθος(リーソス・リートス)- 関連項目

同じ分類 [材料] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

λίθος(リーソス・リートス)- 男性名詞

主な意味

 1. 石(建材としての石、加工された石、結石など)

読み方

 • リーソス・リートス|λίθος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • lithos

英語訳

 1. stone

語形変化

単数複数
主格λίθος
リーソス・リートス
λίθοι
リーシ・リーティ
属格λίθουλίθων
対格λίθολίθους
呼格λίθελίθοι
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次