βότσαλο

βότσαλο(ヴォーツァロ・ヴォツァロ)は「小石、玉石、礫」という意味の中性名詞です。

βότσαλο - 名詞(中性名詞)

主な意味

  1. 小石、玉石、礫

読み方

ヴォーツァロ・ヴォツァロ

ラテン文字(ローマ字)表記

votsalo

英語訳

  1. pebble

語形変化

単数複数
主格βότσαλο
ヴォーツァロ・ヴォツァロ
βότσαλα
ヴォーツァラ・ヴォツァラ
属格βότσαλουβότσαλων
対格βότσαλοβότσαλα
呼格βότσαλοβότσαλα

βότσαλο - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [材料] の単語

同じ分類 [物質] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語