στρογγυλή τράπεζα

当ページのリンクには広告が含まれています。

στρογγυλή τράπεζα(ストゥロンギリ トゥラーペザ)は「円卓、円卓会議」という意味の複合語です。

目次

στρογγυλή τράπεζα(ストゥロンギリ トゥラーペザ)- 語源・由来

アーサー王伝説に登場する「円卓」をはじめ、神話や伝説、文学作品などで用いられる表現です。

ふつうの家具としての「円卓(ラウンドテーブル)」はστρογγυλό τραπέζι(ストゥロンギロ トゥラページ)と言います。

  • ギリシャ語:στρογγυλός|円形の、丸い
  • ギリシャ語:τράπεζα|儀式・宗教用のテーブル、銀行

στρογγυλή τράπεζα - 名詞句

主な意味

  1. 円卓
  2. 円卓会議

読み方

  • ストゥロンギリ トゥラーペザ|στρογγυλή τράπεζα

ラテン文字(ローマ字)表記

  • strongyli trapeza

英語訳

  1. round table
  2. round table talk, round-table conference

στρογγυλή τράπεζα(ストゥロンギリ トゥラーペザ)- 関連項目

同じ分類 [神話・伝説] の単語

同じ品詞 [複合語] の単語

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次