στρογγυλή τράπεζα

στρογγυλή τράπεζα(ストゥロンギリ トゥラーペザ)は「円卓、円卓会議」という意味の名詞句です。アーサー王伝説に登場する「円卓」をはじめ、神話や伝説、文学作品などで用いられる表現です。ふつうの家具としての「円卓(ラウンドテーブル)」はστρογγυλό τραπέζι(ストゥロンギロ トゥラページ)と言います。

στρογγυλή τράπεζα - 語源・由来・派生

「形容詞+名詞」の名詞句。

  • ギリシャ語στρογγυλός|円形の、丸い
  • ギリシャ語τράπεζα|儀式・宗教用のテーブル、銀行

στρογγυλή τράπεζα - 名詞句

主な意味

  1. 円卓
  2. 円卓会議

読み方

ストゥロンギリ トゥラーペザ

ラテン文字(ローマ字)表記

strongyli trapeza

英語訳

  1. round table
  2. round table talk, round-table conference

στρογγυλή τράπεζα - 関連項目

関連カテゴリー

同じ分類 [神話・伝説] の単語

同じ品詞 [名詞句] の単語