βροντή

当ページのリンクには広告が含まれています。

βροντή(ヴロンディ)は「雷、雷鳴」という意味の女性名詞です。

目次

βροντή(ヴロンディ)- 語源・由来

印欧祖語の「音を立てる、騒ぐ」→古代ギリシャ語の「大きな音をたてる、叫ぶ」から。

 • 印欧祖語:音を立てる、騒ぐ
  • 古代ギリシャ語:βρέμω|大きな音をたてる、叫ぶ
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:βροντή|雷、雷鳴

光と音を伴う放電、つまり日本語の「雷、落雷」はκεραυνός(ケラヴノース)、雷の光(稲妻、雷光)はαστραπή(アストゥラピ)と言います。

関連

 • κεραυνός|雷、落雷(lightning, thunderbolt, lightning strike)
 • αστραπή|稲妻、雷光(lightning, lightning flash)
 • βροντή|雷鳴(thunder, thunderclap)

βροντή(ヴロンディ)- 関連項目

同じ分類 [電気] の単語

同じ分類 [光と闇] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

βροντή(ヴロンディ)- 女性名詞

主な意味

 1. 雷、雷鳴

読み方

 • ヴロンディ|βροντή

ラテン文字(ローマ字)表記

 • vronti

英語訳

 1. thunder, thunderclap

語形変化

単数複数
主格βροντή
ヴロンディ
βροντές
ヴロンデス
属格βροντής
ヴロンディス
βροντών
ヴロンドン
対格βροντήβροντές
呼格βροντήβροντές
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次