σκανδάλη

当ページのリンクには広告が含まれています。

σκανδάλη(スカンダーリ)は「トリガー、引き金」という意味の女性名詞です。

目次

σκανδάλη(スカンダーリ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「罠」から。特に、罠が発動するための引き金となる部分を指す言葉で、「スキャンダル」の由来でもあります。

 • 古代ギリシャ語:σκάνδαλον|罠(のレバーや縄など、引き金になるもの)、障害、妨害
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:σκάνδαλο|スキャンダル(不祥事、それによる醜聞)
   • ギリシャ語:σκάνταλο|スキャンダルの別の綴り
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:σκανδάλη|トリガー、引き金
  • ラテン語:scandalum|罠、障害、妨害
   • 中世フランス語:scandale|中傷的な言論による憤り
    • 英語:scandal|スキャンダル(不祥事、醜聞)

σκανδάλη(スカンダーリ)- 女性名詞

主な意味

 1. トリガー、引き金

読み方

 • スカンダーリ|σκανδάλη

ラテン文字(ローマ字)表記

 • skandali

英語訳

 1. trigger

語形変化

単数複数
主格σκανδάλη
スカンダーリ
σκανδάλες
スカンダーレス
属格σκανδάληςσκανδαλών
対格σκανδάλησκανδάλες
呼格σκανδάλησκανδάλες

σκανδάλη(スカンダーリ)- 関連項目

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-ες] の単語

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次