δύση

当ページのリンクには広告が含まれています。

δύση(ディーシ)は「西、日没(時)」という意味の女性名詞です。

目次

δύση(ディーシ)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「太陽が沈む方角」を表す言葉から。

記号では、δύσηの頭文字をとってΔと表記されます(west→Wのように)。

 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:δύω|沈む
 • 古代ギリシャ語:-σις|抽象名詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:δύσις|太陽が沈むこと、その方角→西
   • ギリシャ語:δύση|西、日没(時)

北はβορράς(ヴォラース)、東はανατολή(アナトリー)、南はνότος(ノートス)です。

関連して、西から吹く風(西風)は、ギリシャ神話の西風の神「ゼピュロス」からζέφυρος(ゼフィロス)、または局地風「ポネンテ」からπουνέντες(プネンデス)といいます。

δύση(ディーシ)- 関連項目

同じ分類 [方角] の単語

同じ分類 [地理] の単語

同じ分類 [時間] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

δύση(ディーシ)- 女性名詞

主な意味

 1. 西
 2. 日没(時)

読み方

 • ディーシ|δύση

ラテン文字(ローマ字)表記

 • dysi

英語訳

 1. west
 2. sunset

語形変化

単数複数
主格δύσηδύσεις
属格δύσης,
δύσεως
δύσεων
対格δύσηδύσεις
呼格δύσηδύσεις
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次