καινούργιος

当ページのリンクには広告が含まれています。

καινούργιος(ケヌルギオス)は「新しい」という意味の形容詞です。

目次

καινούργιος(ケヌルギオス)- 語源・由来

古代ギリシャ語由来の単語です。

日常的に用いられる単語ですが、より現代的に綴るならκαινούριοςとなります(γがない)。

 • 印欧祖語:新しい
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:καινός|新しい(古:最近の、新鮮な、見慣れない)
   • 古代ギリシャ語:καινός + -ουργός + -ιος|新しい + 作るもの + 形容詞化の接尾辞
    • 古代ギリシャ語・カサレヴサ:καινουργής|新しい
     • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:καινούργιος|新しい

用法

καινούργιο αυτοκίνητο
ケヌルギオ アフトキーニト
新しい車
new car

καινούργια έκδοση
ケネルギア エークドシ
新版、ニューエディション
new edition, new version

類義語

 • νέος|新しい、若い、若々しい、現代的な
 • καινούριος|新しい(καινούργιοςの現代的な綴り方)
 • καινουργής|新しい(フォーマルな言い方)
 • καινός|新しい(古い言い方)
 • πρόσφατος|最近の
 • νεαρός|若い

καινούργιος(ケヌルギオス)- 関連項目

同じ分類 [時間] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

καινούργιος(ケヌルギオス)- 形容詞

主な意味

 1. 新しい

読み方

 • ケヌルギオス|καινούργιος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • kainourgios

英語訳

 1. new

語形変化

単数

男性女性中性
主格καινούργιοςκαινούργιακαινούργιο
属格καινούργιουκαινούργιαςκαινούργιου
対格καινούργιοκαινούργιακαινούργιο
呼格καινούργιεκαινούργιακαινούργιο

複数

男性女性中性
主格καινούργιοικαινούργιεςκαινούργια
属格καινούργιωνκαινούργιωνκαινούργιων
対格καινούργιουςκαινούργιεςκαινούργια
呼格καινούργιοικαινούργιεςκαινούργια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次