παντοτινός

当ページのリンクには広告が含まれています。

παντοτινός(パンドディノス)は「永遠の」という意味の形容詞です。

目次

παντοτινός(パンドディノス)- 語源・由来

 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:πάντοτε|いつも
 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:-ιος|形容詞化の接尾辞
  • ギリシャ語:παντοτινός|永遠の

類義語

 • αιώνιος(永遠の、エオーニオス)
 • αθάνατος(不滅の、アサーナトス)
 • ακατάβλητος(不屈の、アカターヴリトス)

παντοτινός(パンドディノス)- 関連項目

同じ分類 [時間] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

παντοτινός(パンドディノス)- 形容詞

主な意味

 1. 永遠の、永遠に続く

読み方

 • パンドディノス|παντοτινός

ラテン文字(ローマ字)表記

 • pantotinos

英語訳

 1. eternal, everlasting

語形変化

単数

男性女性中性
主格παντοτινός
パンドティノス
παντοτινή
パンドティニ
παντοτινό
パンドティノ
属格παντοτινούπαντοτινήςπαντοτινού
対格παντοτινόπαντοτινήπαντοτινό
呼格παντοτινέπαντοτινήπαντοτινό

複数

男性女性中性
主格παντοτινοίπαντοτινέςπαντοτινά
属格παντοτινώνπαντοτινώνπαντοτινών
対格παντοτινούςπαντοτινέςπαντοτινά
呼格παντοτινοίπαντοτινέςπαντοτινά

用例

 • παντοτινή αγάπη
  パンドティニ アガーピ
  永遠の愛
 • Είμαστε παντοτινοί φίλοι.
  イマステ パンドティノス フィーリ
  私たちはずっと友達です。
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次