παντοτινός

παντοτινός(パンドディノス)は「永遠の」という意味の形容詞です。

παντοτινός - 語源・由来・派生

 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:πάντοτε|いつも
 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:-ιος|形容詞化の接尾辞
  • ギリシャ語:παντοτινός|永遠の

類義語

 • αιώνιος(永遠の、エオーニオス)
 • αθάνατος(不滅の、アサーナトス)
 • ακατάβλητος(不屈の、アカターヴリトス)

παντοτινός - 形容詞

主な意味

 1. 永遠の、永遠に続く

読み方

パンドディノス

ラテン文字(ローマ字)表記

pantotinos

英語訳

 1. eternal, everlasting

語形変化

単数

男性女性中性
主格παντοτινός
パンドティノス
παντοτινή
パンドティニ
παντοτινό
パンドティノ
属格παντοτινούπαντοτινήςπαντοτινού
対格παντοτινόπαντοτινήπαντοτινό
呼格παντοτινέπαντοτινήπαντοτινό

複数

男性女性中性
主格παντοτινοίπαντοτινέςπαντοτινά
属格παντοτινώνπαντοτινώνπαντοτινών
対格παντοτινούςπαντοτινέςπαντοτινά
呼格παντοτινοίπαντοτινέςπαντοτινά

用例

 • παντοτινή αγάπη
  パンドティニ アガーピ
  永遠の愛
 • Είμαστε παντοτινοί φίλοι.
  イマステ パンドティノス フィーリ
  私たちはずっと友達です。

παντοτινός - 関連項目

同じ品詞 [形容詞] の単語