κερασένιος

当ページのリンクには広告が含まれています。

κερασένιος(ケラセーニオス・ケラセニオス)は「サクランボ色の、チェリーレッドの」という意味の形容詞です。主に鮮やかな赤色、深い赤色を表します。

目次

κερασένιος(ケラセーニオス・ケラセニオス)- 語源・由来

サクランボ(κεράσι)から。

色を表すほか、木材(材料)としての意味もあります。

 • ギリシャ語:κεράσι|サクランボ、チェリー
  • ギリシャ語:κερασένιος|サクランボ色の、チェリーレッドの/チェリー材の、チェリー材から作られた

また、これとは別に 「サワーチェリーの色」を表す言葉もあり(👉βυσσινής)、どちらも主に「深い、暗い赤色」の意味で用いられます。

 • βύσσινο|サワーチェリー

ただ、κεράσιのほうはサクランボ全般を指す言葉なので、κερασένιοςは「明るい赤」や「ピンクに近い赤」などさまざまに用いられます。

κερασένιος(ケラセーニオス・ケラセニオス)- 関連項目

同じ分類 [赤系の色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

κερασένιος(ケラセーニオス・ケラセニオス)- 形容詞

主な意味

 1. サクランボ色の、チェリーレッドの
 2. チェリー材の、チェリー材から作られた

読み方

 • ケラセーニオス・ケラセニオス|κερασένιος

ラテン文字

 • kerasenios

英語訳

 1. cherry red
 2. made of cherry wood

語形変化

単数

男性女性中性
主格κερασένιος
ケラセーニオス
ケラセニオス
κερασένια
ケラセーニア
ケラセニア
κερασένιο
ケラセーニオ
ケラセニオ
属格κερασένιουκερασένιαςκερασένιου
対格κερασένιοκερασένιακερασένιο
呼格κερασένιεκερασένιακερασένιο

複数

男性女性中性
主格κερασένιοι
ケラセーニー
ケラセニー
κερασένιες
ケラセーニエス
ケラセニエス
κερασένια
ケラセーニア
ケラセニア
属格κερασένιωνκερασένιωνκερασένιων
対格κερασένιουςκερασένιεςκερασένια
呼格κερασένιοικερασένιεςκερασένια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次