τριανταφυλλής

τριανταφυλλής(トゥリアンダフィリス)は「バラ色の、薔薇色の」という意味の形容詞です。日本語と同じく、濃いピンクを指すことが多いです。化粧品や服、アクセサリーの色名などによく用いられています。

τριανταφυλλής - 語源・由来・派生

τριαντάφυλλο(バラ)に由来した単語。

τριανταφυλλής - 形容詞

主な意味

  1. バラ色の、薔薇色の

読み方

トゥリアンダフィリス

ラテン文字

triantafyllis

語形変化

単数

男性女性中性
主格τριανταφυλλήςτριανταφυλλιάτριανταφυλλί
属格(τριανταφυλλιού)
τριανταφυλλή
τριανταφυλλιάς(τριανταφυλλιού)
対格τριανταφυλλήτριανταφυλλιάτριανταφυλλί
呼格τριανταφυλλήτριανταφυλλιάτριανταφυλλί

複数

男性女性中性
主格τριανταφυλλιοίτριανταφυλλιέςτριανταφυλλιά
属格τριανταφυλλιώντριανταφυλλιώντριανταφυλλιών
対格τριανταφυλλιούςτριανταφυλλιέςτριανταφυλλιά
呼格τριανταφυλλιοίτριανταφυλλιέςτριανταφυλλιά

τριανταφυλλής - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [赤系の色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語