αιώνιος

当ページのリンクには広告が含まれています。

αιώνιος(エオーニオス・エオーニョス)は「永遠の、不滅の、不屈の」という意味の形容詞です。

目次

αιώνιος(エオーニオス・エオーニョス)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「長い期間」や「長い時代」を意味するαἰών(アイオーン)から。

 • 古代ギリシャ語:αἰών|生涯、長い期間・時代
 • αἰώνα|αἰώνの対格形
  • ギリシャ語:αιώνας|世紀・百年紀、代(地質年代)、時代
 • -ιος|形容詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:αἰώνιος|永遠の、長持ちする
   • ギリシャ語:αιώνιος|永遠の、不滅の、不屈の
   • -ότητα|名詞化の接尾辞
    • αιωνιότητα|永遠

αιώνιος(エオーニオス・エオーニョス)- 関連項目

同じ分類 [時間] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

αιώνιος(エオーニオス・エオーニョス)- 形容詞

主な意味

 1. 永遠の、永遠に続く
 2. 不滅の
 3. 不屈の

読み方

 • エオーニオス・エオーニョス|αιώνιος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • aionios

英語訳

 1. eternal, everlasting
 2. immortal
 3. indomitable

語形変化

単数

男性女性中性
主格αιώνιος
エオーニオス・エオーニョス
αιώνια
エオーニア・エオーニャ
αιώνιο
エオーニオ・エオーニョ
属格αιώνιουαιώνιαςαιώνιου
対格αιώνιοαιώνιααιώνιο
呼格αιώνιεαιώνιααιώνιο

複数

男性女性中性
主格αιώνιοιαιώνιεςαιώνια
属格αιώνιωναιώνιωναιώνιων
対格αιώνιουςαιώνιεςαιώνια
呼格αιώνιοιαιώνιεςαιώνια

用例

αιώνιος βασιλιάς
エオーニオス(エオーニョス) ヴァシリアス
永遠の、不滅の王
immortal king

αιώνια αγάπη
エオーニア(エオーニャ) アガーピ
永遠の愛
eternal love

αιώνια νεότητα
エオーニア(エオーニャ) ネオーティタ
永遠の若さ
eternal youth

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次