ιαπωνικός

ιαπωνικός(イアポニコス)は「日本の」という意味の形容詞です。γιαπωνέζικοςと言うこともあります。

ιαπωνικός - 語源・由来・派生

Ιαπωνία(日本)

ιαπωνικός - 名詞(形容詞)

主な意味

 1. 日本の

読み方

イアポニコス

ラテン文字(ローマ字)表記

iaponikos

英語訳

 1. Japanese

語形変化

単数

男性女性中性
主格ιαπωνικόςιαπωνικήιαπωνικό
属格ιαπωνικούιαπωνικήςιαπωνικού
対格ιαπωνικόιαπωνικήιαπωνικό
呼格ιαπωνικέιαπωνικήιαπωνικό

複数

中性形のιαπωνικάは「日本語」という意味の名詞としても用いられます。

男性女性中性
主格ιαπωνικοίιαπωνικέςιαπωνικά
属格ιαπωνικώνιαπωνικώνιαπωνικών
対格ιαπωνικούςιαπωνικέςιαπωνικά
呼格ιαπωνικοίιαπωνικέςιαπωνικά

用例

 • η ιαπωνική κουζίνα
  イ イアポニキ クジーナ
  日本料理
  Japanese cuisine
 • τα ιαπωνικά αυτοκίνητα
  タ イアポニカ アフトキーニタ
  日本の車(複数形)
  Japanese cars

ιαπωνικός - 関連項目

同じ分類 [日本] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語