απόστολος

当ページのリンクには広告が含まれています。

απόστολος(アポーストロス、アポストロス)は「使者、使節、使徒」という意味の男性名詞です。先頭大文字で明確にキリスト教の「十二使徒」を指します。

目次

απόστολος(アポーストロス、アポストロス)- 語源・由来

 • 古代ギリシャ語:ἀπό|…から、…により
 • 古代ギリシャ語:στέλλω|送る、出発する
  • ギリシャ語:στέλνω|送る
  • 古代ギリシャ語:ἀποστέλλω|送り出す
   • 古代ギリシャ語:ἀπόστολος|使者、使節、使徒
    • ギリシャ語:απόστολος|使者、使節、使徒(先頭大文字でキリスト教の十二使徒)

関連:ιερός(神聖、聖別された)とαπόστολοςで「宣教師(ιεραπόστολος・イエラポストロス)」。

απόστολος - 男性名詞

主な意味

 1. 使者、使節、使徒
 2. 使徒(キリスト教の十二使徒)

読み方

 • アポーストロス、アポストロス|απόστολος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • apostolos

英語訳

 1. apostle
 2. Apostle

語形変化

単数複数
主格απόστολος
アポーストロス・アポストロス
απόστολοι
アポーストリ・アポストリ
属格αποστόλουαποστόλων
対格απόστολοαποστόλους
呼格απόστολεαπόστολοι

απόστολος(アポーストロス、アポストロス)- 関連項目

同じ分類 [宗教] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次