θεότητα

当ページのリンクには広告が含まれています。

θεότητα(セオーティタ・テオーティタ)は「神・女神(多神教の)、神々、神性、神格」という意味の女性名詞です。

目次

θεότητα(セオーティタ・テオーティタ)- 語源・由来

θεός(神)から。

θεότητα - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 神・女神(多神教の)、神々
 2. 神格、神性

読み方

 • セオーティタ・テオーティタ|θεότητα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • theotita

英語訳

 1. god , goddess, deity
 2. deity, divinity

語形変化

単数複数
主格θεότητα
セオーティタ・テオーティタ
θεότητες
セオーティテス・テオーティテス
属格θεότηταςθεοτήτων
対格θεότηταθεότητες
呼格θεότηταθεότητες

用例

 • ανθρωπόμορφη θεότητα
  アンスロポモルフィ セオーティタ
  人のかたちをした神、人に似た神
  anthropomorphic deity, humanlike deity
 • ζωόμορφη θεότητα
  ゾーモルフィ セオーティタ
  動物形態の神、獣形神
  zoomorphic deity

θεότητα(セオーティタ・テオーティタ)- 関連項目

同じ分類 [宗教] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次