κορόνα

当ページのリンクには広告が含まれています。

κορόνα(コローナ・コロナ)は「王冠、フェルマータ、クローナ、クローネ」という意味の女性名詞です。

目次

κορόνα(コローナ・コロナ)- 語源・由来

古代ギリシャ語に起源をもち、ラテン語→イタリア語のcoronaを再借用した単語。

類義語のστέμμα(ステーマ)は頭にかぶる冠全般(たとえば月桂冠なども)を指し、κορόναは特に「王冠」を指します。

ふつうはκορόναと綴りますが、古代ギリシャ語風のκορώναという形もあります。

 • 古代ギリシャ語:κορώνη|海鳥やカラス、弓のように湾曲したもの、冠、戴冠
  • ラテン語:corona|冠・王冠(花冠や花輪)…
   • イタリア語:corona
    • 中世ギリシャ語・ギリシャ語(再借用):κορόνα, κορώνα|王冠、フェルマータ(音楽記号)、クローナ(スウェーデンの通貨)、クローネ(デンマークの通貨)
   • 英語:corona|(太陽の)コロナ、冠状のもの(スイセンなどの副花冠やコロナウイルスなど)…

関連して、コロナウイルスはκορονοϊός(コロノイオス・コロノイオース)と言います。ιός(ウイルス)との複合語で、いくつかのバリエーションも。

 • κορονοϊός|コロナウイルス(標準的な綴り方)
  • κορωνοϊός
  • κοροναϊός(コロナイオス・コロナイオース)
  • κορωναϊός

κορόνα(コローナ・コロナ)- 関連項目

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連カテゴリー

κορόνα(コローナ・コロナ)- 女性名詞

主な意味

 1. 王冠
 2. フェルマータ(音楽記号)
 3. クローナ(スウェーデンの通貨)
 4. クローネ(デンマークの通貨)

読み方

 • コローナ・コロナ|κορόνα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • korona

英語訳

 1. crown
 2. fermata
 3. krona
 4. krone

語形変化

単数複数
主格κορόνα
コローナ・コロナ
κορόνες
コローネス・コロネス
属格κορόνας
コローナス・コロナス
κορονών
コロノン
対格κορόνακορόνες
呼格κορόνακορόνες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次