απόλαυση

απόλαυση(アポーラフシ)は「喜び、楽しみ、快楽、快感」という意味の女性名詞です。

目次

απόλαυση - 名詞(女性名詞)

主な意味

  1. 喜び、楽しみ、快楽、快感

読み方

  • アポーラフシ|απόλαυση

ラテン文字(ローマ字)表記

  • apolafsi

英語訳

  1. pleasure, delight, enjoyment

語形変化

単数複数
主格απόλαυση
アポーラフシ
απολαύσεις
アポラフシス
属格απόλαυσης
απολαύσεως
απολαύσεων
対格απόλαυσηαπολαύσεις
呼格απόλαυσηαπολαύσεις

用例

  • Το φαγητό είναι η καθημερινή του απόλαυση.
    ト ファギトー イネ イ カシメリニ トゥ アポーラフシ
    食事は彼の毎日の喜びです。

απόλαυση - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [喜び・楽しさ] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-εις] の単語

  • URLをコピーしました!
目次
閉じる