απόλαυση

当ページのリンクには広告が含まれています。

απόλαυση(アポーラフシ)は「喜び、楽しみ、快楽、快感」という意味の女性名詞です。

目次

απόλαυση(アポーラフシ)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「戦利品を得ること」。

 • 古代ギリシャ語:ἀπό-|…から
  • ギリシャ語:από
 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:λεία|戦利品、獲物
  • 古代ギリシャ語:ἀπολαύω|楽しむ、利益を得る
   • 古代ギリシャ語:ἀπόλαυσις
    • ギリシャ語:απόλαυση|何かを楽しむ、何かから楽しみ・喜びを得る

απόλαυση - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 喜び、楽しみ、快楽、快感

読み方

 • アポーラフシ|απόλαυση

ラテン文字(ローマ字)表記

 • apolafsi

英語訳

 1. pleasure, delight, enjoyment

語形変化

単数複数
主格απόλαυση
アポーラフシ
απολαύσεις
アポラフシス
属格απόλαυσης
απολαύσεως
απολαύσεων
対格απόλαυσηαπολαύσεις
呼格απόλαυσηαπολαύσεις

用例

 • Το φαγητό είναι η καθημερινή του απόλαυση.
  ト ファギトー イネ イ カシメリニ トゥ アポーラフシ
  食事は彼の毎日の喜びです。

απόλαυση(アポーラフシ)- 関連項目

同じ分類 [喜び・楽しさ] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-εις] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次