ευτυχισμένος

ευτυχισμένος(エフティヒズメーノス)は「幸福な、幸せな、めでたい」という意味の形容詞です。

ευτυχισμένος - 語源・由来・派生

動詞ευτυχώ(幸せである、幸せを感じる)の分詞形(→ευτυχία)。

ευτυχισμένος - 形容詞

主な意味

 1. 幸福な、幸せな、めでたい

読み方

エフティヒズメーノス

ラテン文字(ローマ字)表記

eftychismenos

英語訳

 1. happy, blissful

語形変化

単数

男性女性中性
主格ευτυχισμένος
エフティヒズメーノス
ευτυχισμένη
エフティヒズメーニ
ευτυχισμένο
エフティヒズメーノ
属格ευτυχισμένουευτυχισμένηςευτυχισμένου
対格ευτυχισμένοευτυχισμένηευτυχισμένο
呼格ευτυχισμένεευτυχισμένηευτυχισμένο

複数

男性女性中性
主格ευτυχισμένοι
エフティヒズメーニ
ευτυχισμένες
エフティヒズメーネス
ευτυχισμένα
エフティヒズメーナ
属格ευτυχισμένωνευτυχισμένωνευτυχισμένων
対格ευτυχισμένουςευτυχισμένεςευτυχισμένα
呼格ευτυχισμένοιευτυχισμένεςευτυχισμένα

用例

 • Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος!
  エフティヒズメーノス オ ケヌリオス フローノス
  新年あけましておめでとう/良い年をお迎えください
  Happy new year!
  →関連:καινούριος(新しい)
 • ευτυχισμένα χαμόγελα
  エフティヒズメーナ ハモイェラ
  幸せ(そう)な笑顔
  happy smiles
 • Φαίνεστε ευτυχισμένοι.
  フェネステ エフティヒズメーニ
  あなたは幸せ(そう)に見えます。
  You look happy.

ευτυχισμένος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [喜び・楽しさ] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語