χαρμοσύνη

当ページのリンクには広告が含まれています。

χαρμοσύνη(ハルモシーニ)は「至福、無上の喜び」という意味の女性名詞です。

目次

χαρμοσύνη(ハルモシーニ)- 語源・由来

χαρά(喜び)などと同じ語からの派生。同義語にはευδαιμονία(エヴデモニア)などがあります。

 • 古代ギリシャ語:χαίρω|喜びに満ちている、楽しむ
  • ギリシャ語:χαίρω|幸せである、喜ぶ
  • 古代ギリシャ語:χάρμα|喜びをもたらすもの
   • ギリシャ語:χάρμα|とても優れたもの、美点
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:χαρμόσυνος|喜び・幸せをもたらす、喜び・幸せに満ちた
    • χαρμοσύνη|至福、無上の喜び

χαρμοσύνη(ハルモシーニ)- 関連項目

同じ分類 [幸せ] の単語

同じ分類 [喜び・楽しさ] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

χαρμοσύνη(ハルモシーニ)- 女性名詞

主な意味

 1. 至福、無上の喜び

読み方

 • ハルモシーニ|χαρμοσύνη

ラテン文字(ローマ字)表記

 • charmosyni

英語訳

 1. bliss

語形変化

単数複数
主格χαρμοσύνη
ハルモシーニ
χαρμοσύνες
ハルモシーネス
属格χαρμοσύνης
ハルモシーニス
χαρμοσυνών
ハルモシモン
対格χαρμοσύνηχαρμοσύνες
呼格χαρμοσύνηχαρμοσύνες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次