βολίδα

当ページのリンクには広告が含まれています。

βολίδα(ヴォリーダ)は「火球、投射物、発射体、銃弾、弾丸、弾」という意味の女性名詞です。

目次

βολίδα(ヴォリーダ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「落とす、投げる」から。

 • 古代ギリシャ語:βάλλω|落とす、投げる
  • ギリシャ語:βάλλω|撃つ、攻撃する
  • 古代ギリシャ語:βολή|投射物による攻撃、または投射物による傷、サイコロの目
   • ギリシャ語:βολή|発砲、発射、打ち上げ、快適・便利(いいダイス目の意味から)
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:-ίς|女性名詞化の接尾辞
   • 古代ギリシャ語:βολίς|槍・矛、サイコロの目
    • ギリシャ語:βολίδα|火球、投射物・発射体、銃弾・弾丸・弾

飛び道具全般を表すβλήμα(ヴリーナ)という単語もあります。

同義語・類義語

 • μετέωρο|流れ星、流星
 • διάττοντας(ディアトダス)|流れ星、流星
 • διάττοντας αστέρας(ディアトダス アステラス)|流れ星、流星
 • διάττων αστήρ(ディアトン アスティル)|流れ星、流星(フォーマルな言い方)
 • βροχή διαττόντων(ヴロヒ ディアトドン)|流星群
 • βροχή διαττόντων αστέρων(ヴロヒ ディアトドン アステロン)|流星群
 • βροχή μετεώρων(ヴロヒ メテオロン)|流星群
 • βολίδα(ヴォリーダ)|火球

βολίδα(ヴォリーダ)- 女性名詞

主な意味

 1. 飛球
 2. 投射物、発射体
 3. 銃弾、弾丸、弾

読み方

 • ヴォリーダ|βολίδα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • volida

英語訳

 1. fireball
 2. projectile
 3. bullet

語形変化

単数複数
主格βολίδα
ヴォリーダ
βολίδες
ヴォリーデス
属格βολίδαςβολίδων
対格βολίδαβολίδες
呼格βολίδαβολίδες

βολίδα(ヴォリーダ)- 関連項目

同じ分類 [天文学] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次