Ιαπωνίδα

Ιαπωνίδα(イアポニーダ)は「日本人女性」という意味の女性名詞です。Γιαπωνέζαと言うこともあります。

Ιαπωνίδα - 語源・由来・派生

Ιαπωνία(日本)

Ιαπωνίδα - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 日本人女性

読み方

イアポニーダ

ラテン文字(ローマ字)表記

Iaponida

英語訳

 1. Japanese (female)

語形変化

単数複数
主格Ιαπωνίδα
イアポニーダ
Ιαπωνίδες
イアポニーデス
属格ΙαπωνίδαςΙαπωνίδων
対格ΙαπωνίδαΙαπωνίδες
呼格ΙαπωνίδαΙαπωνίδες

用例

 • Είμαι Ιαπωνίδα.
  イメ イアポニーダ
  わたしは日本人(女性)です。
  I am Japanese.
 • Είμαστε Ιαπωνίδες.
  イマステ イアポニーデス
  わたしたちは日本人(女性)です。
  We are Japanese.

Ιαπωνίδα - 関連項目

関連カテゴリー

同じ分類 [国籍] の単語

同じ分類 [日本] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語