βουνό

βουνό(ヴノー)は「山」という意味の中性名詞です。

山の名称とともに「…山」と表すときはόροςが用いられます1

βουνό - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. 山(山地、山岳地方の意味も含む2

読み方

ヴノー

ラテン文字(ローマ字)表記

vouno

英語訳

 1. mountain

語形変化

単数複数
主格βουνό
ヴノー
βουνά
ヴナー
属格βουνούβουνών
対格βουνόβουνά
呼格βουνόβουνά

用例

 • 1.Το όρος Έβερεστ είναι το ψηλότερο βουνό.
  オーロス エヴェレストゥ イネ ト プシローテロ ヴノー
  エベレスト()は最も高いです。
  Mount Everest is the highest mountain.
 • 2.Περάσαμε τις διακοπές μας στο βουνό.
  ペラーサメ ティス ディアコペス マス スト ヴノー
  私たちは休暇を山ですごしました(山の上でなく、山岳地方などの意味でも)。
  We spent our vacation in the mountains.

βουνό - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [地形] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語