βουνό

当ページのリンクには広告が含まれています。

βουνό(ヴノー)は「山」という意味の中性名詞です。

目次

βουνό(ヴノー)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「丘」から。

 • 古代ギリシャ語:βουνός|丘
  • ギリシャ語:βουνό|山、山地・高地・山岳地方

同義語にόρος(オーロス)という単語もあります。

単に「」を表すときにはβουνόを、山の名称を表す場合にόροςを用いるのが一般的です。

 • Το όρος Έβερεστ είναι το ψηλότερο βουνό.
  ト オーロス エヴェレストゥ イネ ト プシローテロ ヴノー
  エベレスト山は最も高いです。
  Mount Everest is the highest mountain.

なお、現代ギリシャ語で「丘」はλόφος(ローフォス)といいます。

βουνό(ヴノー)- 関連項目

同じ分類 [地形] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

βουνό(ヴノー)- 中性名詞

主な意味

 1. 山地、高地、山岳地方(特に山がちな田舎を指す)

読み方

 • ヴノー|βουνό

ラテン文字(ローマ字)表記

 • vouno

英語訳

 1. mountain
 2. highland (mountainous countryside)

語形変化

単数複数
主格βουνό
ヴノー
βουνά
ヴナー
属格βουνούβουνών
対格βουνόβουνά
呼格βουνόβουνά
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次