απολίθωμα

当ページのリンクには広告が含まれています。

απολίθωμα(アポリソマ・アポリーソマ・アポリトマ・アポリートマ)は「化石」という意味の中性名詞です。

目次

απολίθωμα(アポリソマ・アポリーソマ・アポリトマ・アポリートマ)- 語源・由来

フランス語からの意味借用。

 • フランス語:pétrifier|石化させる、化石化させる
 • ギリシャ語:ἀπό|…から、…によって
 • ギリシャ語:λίθος|石
  • ギリシャ語:απολιθώνω|石化させる、硬直させる、すくませる、(意味借用)化石化させる
  • フランス語:fossile|化石
  • ギリシャ語:-μα|中性名詞化の接尾辞
   • ギリシャ語:απολίθωμα|化石

関連

 • ζωντανός|生きている、生きた
 • απολίθωμα|化石
  • ζωντανό απολίθωμα(ゾンダノ アポリーソマ)|生きた化石

απολίθωμα(アポリソマ・アポリーソマ・アポリトマ・アポリートマ)- 関連項目

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-μα-ματα] の単語

関連カテゴリー

απολίθωμα(アポリソマ・アポリーソマ・アポリトマ・アポリートマ)- 中性名詞

主な意味

 1. 化石

読み方

 • アポリソマ・アポリーソマ・アポリトマ・アポリートマ|απολίθωμα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • apolithoma

英語訳

 1. fossil

語形変化

単数複数
主格απολίθωμααπολιθώματα
属格απολιθώματοςαπολιθωμάτων
対格απολίθωμααπολιθώματα
呼格απολίθωμααπολιθώματα
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次