ψέμα

ψέμα(プセーマ・プセマ)は「嘘」という意味の中性名詞です。

ψέμα - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語から。

真実を意識的に隠す、改ざんする言葉のこと。

  • 古代ギリシャ語ψεύδω嘘をつく
    • 古代ギリシャ語ψεῦσμα
      • ギリシャ語ψέμα

ψέμα - 名詞(中性名詞)

主な意味

  1. 嘘、うそ

読み方

プセーマ・プセマ

ラテン文字(ローマ字)表記

psema

英語訳

  1. lie

語形変化

単数複数
主格ψέμα
プセーマ・プセマ
ψέματα
プセーマタ
属格ψέματοςψεμάτων
対格ψέμαψέματα
呼格ψέμαψέματα

用例

Μη μου λες ψέματα
ミ ム レス プセーマタ
私にをつかないで(言わないで)。
Don't tell me lies.

ψέμα - 関連項目

同じ分類 [言動] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-μα-ματα] の単語