ψέμα

ψέμα(プセーマ)は「嘘」という意味の中性名詞です。

ψέμα - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語から。

真実を意識的に隠す、改ざんする言葉のこと。

 • 古代ギリシャ語ψεύδω嘘をつく
  • 古代ギリシャ語ψεῦσμα
   • ギリシャ語ψέμα

関連語

 • αναλήθεια(アナリシア、アナリティア)嘘、不真実、真実ではないこと
 • αλήθεια(アリーシア、アリーティア)真実
 • ψεύτης(プセフティス)嘘をつく人、嘘つき

ψέμα - 名詞(中性名詞)

主な意味

 1. 嘘、うそ

読み方

プセーマ [ψέμα]

ラテン文字(ローマ字)表記

psema

英語訳

 1. lie

語形変化

単数複数
主格ψέμα
プセーマ
ψέματα
プセーマタ
属格ψέματοςψεμάτων
対格ψέμαψέματα
呼格ψέμαψέματα

用例

Μη μου λες ψέματα
ミ ム レス プセーマタ
私にをつかないで(言わないで)。
Don't tell me lies.

ψέμα - 関連項目

同じ品詞 [中性名詞] の単語