ιαπωνικά

ιαπωνικά(イアポニカ)は「日本語」という意味の中性名詞です。γιαπωνέζικαと言うこともあります。

ιαπωνικά - 語源・由来・派生

Ιαπωνία(日本)

ιαπωνικά - 名詞(中性名詞)

主な意味

  1. 日本の

読み方

イアポニカ

ラテン文字(ローマ字)表記

iaponika

英語訳

  1. Japanese, Japanese language

語形変化

複数形のみの単語です。

複数
主格ιαπωνικά
属格ιαπωνικών
対格ιαπωνικά
呼格ιαπωνικά

ιαπωνικά - 関連項目

関連カテゴリー

同じ分類 [言語] の単語

    同じ分類 [日本] の単語

    同じ品詞 [中性名詞] の単語