ανατολή

当ページのリンクには広告が含まれています。

ανατολή(アナトリー)は「東、日の出(時)、夜明け」という意味の女性名詞です。

目次

ανατολή(アナトリー)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「太陽が昇る方角」を表す言葉から。

記号では、ανατολήの頭文字をとってΑと表記されます(east→Eのように)。

 • 古代ギリシャ語:ἀνά|上に
 • 古代ギリシャ語:τέλλω|達成する、実行する、(天体が出現するの意味で)昇る
  • 古代ギリシャ語:ἀνατέλλω|昇る、上昇する、成長する
  • -η|名詞化の接尾辞
   • 古代ギリシャ語:ἀνατολή|太陽が昇ること、その方角→東
    • ギリシャ語:ανατολή|東、日の出(の時間)、夜明け
     • ギリシャ語:ανατολικός|東の、東洋の

北はβορράς(ヴォラース)、南はνότος(ノートス)、西はδύση(ディーシ)です。

関連して、東から吹く風(東風)はαπηλιώτης(アピリオーティス)またはλεβάντες(レヴァンデス)といいます。

ανατολή(アナトリー)- 関連項目

同じ分類 [方角] の単語

同じ分類 [地理] の単語

同じ分類 [時間] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

ανατολή(アナトリー)- 女性名詞

主な意味

 1. 日の出(時)、夜明け

読み方

 • アナトリー|ανατολή

ラテン文字(ローマ字)表記

 • anatoli

英語訳

 1. east
 2. sunrise, dawn

語形変化

単数複数
主格ανατολήανατολές
属格ανατολήςανατολών
対格ανατολήανατολές
呼格ανατολήανατολές
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次