δεινόσαυρος

当ページのリンクには広告が含まれています。

δεινόσαυρος(ディノーサヴロス・ディノサヴロス)は「恐竜」という意味の男性名詞です。

目次

δεινόσαυρος(ディノーサヴロス・ディノサヴロス)- 語源・由来

生物学者リチャード・オーウェンによる、古代ギリシャ語をもとにした造語, dinosaurを借用したもの。「恐ろしい(ほど偉大な)トカゲ」を意味します。

 • 古代ギリシャ語:δεινός
 • 古代ギリシャ語:σαῦρος
  • 英語:dinosaur
   • ギリシャ語:δεινόσαυρος|恐竜
 • 印欧祖語:恐れる
  • 古代ギリシャ語:δέος|恐怖、尊敬
   • ギリシャ語:δέος|畏怖、畏敬
   • 古代ギリシャ語:δεινός|恐ろしい・恐るべき(もの)、危険な、優れた・素晴らしい・とても良い
    • ギリシャ語:δεινός|恐ろしい・ひどい、熟練した・巧みな
 • ギリシャ祖語起源(不確か)
  • 古代ギリシャ語:σαῦρος, σαύρα|トカゲ
   • ギリシャ語:σαύρα|トカゲ
   • -άκι|小さいことを表す接尾辞
    • σαυράκι|小さいトカゲ

δεινόσαυρος(ディノーサヴロス・ディノサヴロス)- 関連項目

同じ分類 [爬虫類] の単語

同じ分類 [動物] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

δεινόσαυρος(ディノーサヴロス・ディノサヴロス)- 男性名詞

主な意味

 1. 恐竜

読み方

 • ディノーサヴロス・ディノサヴロス|δεινόσαυρος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • deinοsavros

英語訳

 1. dinosaur

語形変化

ふたつの語形があるものについては、ひとつめが一般的、ふたつめは古い語形です。

単数複数
主格δεινόσαυροςδεινόσαυροι
属格δεινοσαύρου,
δεινόσαυρου
δεινοσαύρων,
δεινόσαυρων
対格δεινόσαυροδεινοσαύρους,
δεινόσαυρους
呼格δεινόσαυρεδεινόσαυροι
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次