γκρίζος

γκρίζος(グリーゾス)は「灰色の、グレーの」という意味の形容詞です。

γκρίζος - 語源・由来・派生

白と黒の中間、ねずみ色。イタリア語由来の単語です。

  • 古代ギリシャ語grigio灰色の、グレーの、灰色、グレー
    • ギリシャ語γκρίζος灰色の、グレーの(形容詞)
      • ギリシャ語γκρίζο灰色、グレー(中性名詞)

日本語的な「グレー」と同じく、不確定なもの、怪しいものを表すのに用いたりもします。

γκρίζος - 形容詞

主な意味

  1. 灰色の、グレーの

読み方

グリーゾス

ラテン文字(ローマ字)表記

gkrizos

英語訳

  1. gray, grey

語形変化

単数

男性女性中性
主格γκρίζοςγκρίζαγκρίζο
属格γκρίζουγκρίζαςγκρίζου
対格γκρίζογκρίζαγκρίζο
呼格γκρίζεγκρίζαγκρίζο

複数

男性女性中性
主格γκρίζοιγκρίζεςγκρίζα
属格γκρίζωνγκρίζωνγκρίζων
対格γκρίζουςγκρίζεςγκρίζα
呼格γκρίζοιγκρίζεςγκρίζα

γκρίζος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [] の単語

同じ分類 [無彩色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語