χελώνα

当ページのリンクには広告が含まれています。

χελώνα(ヘローナ・ヒェローナ)は「カメ、亀、リクガメ」という意味の女性名詞です。

目次

χελώνα(ヘローナ・ヒェローナ)- 語源・由来

古代ギリシャ語由来の単語。

カメ目に属する動物(リクガメもウミガメも)の総称。特に「リクガメ」を指す場合も。

 • 古代ギリシャ語:χελώνη | カメ、特にリクガメ
  • ギリシャ語:χελώνα | カメ、特にリクガメ
 • θαλασσοχελώνα(サラソヘローナ)|ウミガメ
 • νεροχελώνα(ネロヘローナ)|水棲ガメ

χελώνα(ヘローナ・ヒェローナ)- 関連項目

同じ分類 [動物] の単語

同じ分類 [爬虫類] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

χελώνα(ヘローナ・ヒェローナ)- 女性名詞

主な意味

 1. カメ、亀(カメ目の総称として)
 2. リクガメ

読み方

 • ヘローナ・ヒェローナ|χελώνα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • chelοna

英語訳

 1. turtle
 2. tortoise

語形変化

単数複数
主格χελώνα
ヘローナ・ヒェローナ
χελώνες
ヘローネス・ヒェローネス
属格χελώναςχελωνών
対格χελώναχελώνες
呼格χελώναχελώνες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次